Våra klasser

Skolans organisation

På Södervikskolan finns fem arbetslag: A, B, C, D och Ö. Arbetslag A-D består av lärare som är mentorer i respektive klasser. Arbetslagen är vertikalt organiserade vilket innebär att lag A bara innehåller klasser från A, lag B från B osv. I lag Ö finns övrig, administrativ personal, såsom kurator, resurspersonal, vaktmästare, skolbibliotekarie, sekreterare, matpersonal, skolvärdinna och studie- och yrkesvägledare.

Arbetslag A-D har egna ingångar till skolan och eleverna har de flesta lektionerna i hemvisten nära sitt skåp. Detta skapar trygghet och en känsla av gemenskap. Lärarnas arbetsrum finns bredvid hemvisterna så det finns alltid någon vuxen nära till hands.