Mentorskapsprogrammet

mentor

Sedan hösten 2008 finns ett samarbete mellan Södervikskolan och organisationen Mentor Sverige. Mentor Sverige är en politiskt och religiöst oberoende organisation som arbetar för att främja hälsa bland unga. Vi på Södervikskolan har genom detta samarbete förmånen att kunna erbjuda våra elever i skolår 7-9 en egen mentor via Mentor Sverige.

Vi har flera elever som nu har en mentor som de träffar och gör olika saker med. Under våren kan eleverna själva gå in på mentors hemsida och ansöka om en mentor www.mentor.se.

Syftet med en mentor är att eleven får ännu en möjlighet att utveckla social och emotionell kompetens. Eleven får möjlighet att skapa goda sociala nätverk. Detta leder förhoppningsvis till att eleven bygger upp en starkare självkänsla och kan utvecklas ännu mer till en person som vågar vara sig själv, ta egna initiativ och beslut. För vissa elever blir mentorn också en viktig länk in i arbetslivet.

Lärare och skolledning stödjer denna erbjudna verksamhet till fullo. Vi tycker att det är ett unikt tillfälle till utveckling och stöd för våra elever.