Föräldravandring – praktisk information

Hej!
Nu börjar föräldravandringarna inför året 2015/2016 för Södervikskolan.
Vad är föräldravandringar för något?
Det är något som vi föräldrar med barn på högstadieskolorna i Väsby ordnar
själva, för att hjälpa till att skapa en trygg miljö för våra ungdomar att växa upp
i. Varje fredagskväll brukar några föräldrar från en klass på Södervikskolan, i
ett rullande schema, gå en långpromenad kring Södervikskolan och områdena
däromkring. Många ungdomar blir faktiskt ganska glada att träffa oss föräldrar,
och vet att vi alltid finns här på fredagskvällarna. Även om det inte alltid är ens
egna föräldrar som går, så kan det vara någon kompis föräldrar som är ute och
vandrar………