Entreprenörskap och kreativitet

Entreprenörskap och kreativitet hänger ihop. På Södervikskolan får eleverna verktygen för att utveckla dessa förmågor.

På Södervikskolan finns en handlingsplan för entreprenörskap.

– I handlingsplanen presenteras verktyg som ger eleverna möjlighet att värdera och omvärdera sina tankar kring framtida studier och/eller yrkesliv, säger studie- och yrkesvägledaren.

Syftet är att förbättra kontakten mellan skola och näringsliv och väcka en nyfikenhet hos eleverna genom att bland annat undersöka arbetsmiljöer och företagsstrukturer på ett innovativt sätt. Verktygen som presenteras i handlingsplanen ska också träna eleverna i olika valsituationer som ska underlätta deras framtida gymnasie- och yrkesval.

Kreativitet är ett måste i dagens samhälle med snabba förändringar. Entreprenörskap handlar om att tro på sin egen kraft och våga prova nytt. Kreativiteten behövs för att få idéer till nya lösningar.

Här på Södervikskolan är lärarna kreativa och dessutom finns fullt utrustade salar, för slöjd, hemkunskap, NO och bild, där eleverna kan släppa lös sin skaparglädje.