Friends

”Friends arbetar uteslutande för att barn och unga ska känna sig trygga och slippa utsättas för mobbning och andra kränkningar.” (www.friends.se)

Friends på Södervik består av fyra vuxna och två kamratstödjare från varje klass. Kamratstödjarna träffas i arbetslagen tillsammans med en lärare var tredje vecka. På dessa möten pratar vi om hur stämningen är i skolan och diskuterar hur vi tillsammans kan förebygga mobbning och annan kränkande behandling.

Under höstterminen kommer kamratstödjarna stå som arrangörer för Fair Play cup, en fotbollsturnering för skolår 6. Här ingår även uppsatsskrivning och bildtävling. Kamratstödjarna utser den bästa fair play-uppsatsen. Prisutdelningen sker i samband med Nobelfestligheterna på skolan.

Skolår 6 väljer sina kamratstödjare i januari då de har lärt känna sina klasskamrater. Den som väljs till kamratstödjare ska vara en god kamrat som man kan lita på.