Elevrådet

Alla klasser på skolan är representerade i elevrådet. Frågorna som diskuteras väljs av eleverna själva och tas upp i klasserna.

Ansvarig vuxen är vår biträdande rektor Carina Bergsten med hjälp av skolvärdinnan Linda Josephson.
Elevrådet tar gärna in idéer och synpunkter från andra elever.

Carolina W Lager, som är köksansvarig på skolan, startade upp matrådet 2010, en undergrupp till elevrådet. På matrådets möten får eleverna komma med synpunkter och förslag på maträtter och miljön i matsalen.