Ämnesmatriser

Här finns Södervikskolans ämnesmatriser som innehåller förklaringar till betygsnivåerna. Ämnesmatriserna är bearbetade utifrån läroplanen LGR11 men alla viktiga begrepp och kunskapskrav finns med. Det är bara mellantexten som är nedkortad.

För att läsa läroplanens kunskapskrav i oavkortad form, besök Skolverkets hemsida: www.skolverket.se

 Ämne Årskurs 6 Årskurs 9
Bild pdf Bild_Matris_åk_6.pdf pdf Bild_Matris_åk_9.pdf
Engelska pdf Engelska_Matris_åk_6.pdf pdf Engelska_Matris_åk_9.pdf
Hemkunskap  pdf Hemkunskap_Matris_6.pdf  pdf Hemkunskap_Matris_9.pdf
Idrott pdf Idrott_Matris_åk_6.pdf pdf Idrott_Matris_åk_9.pdf
Matematik pdf Matematik_Matris_åk_6.pdf pdf Matematik_Matris_åk_9.pdf
Moderna språk:
Franska, Spanska, Tyska
Inget betyg sätts i moderna språk
i årskurs 6
pdf Moderna_Språk_Matris_åk_9.pdf
Musik pdf Musik_Matris_åk_6.pdf pdf Musik_Matris_åk_9.pdf
NO: Biologi pdf Biologi_Matris_åk_6.pdf pdf Biologi_Matris_åk_9.pdf
NO: Fysik pdf Fysik_Matris_åk_6.pdf pdf Fysik_Matris_åk_9.pdf
NO: Kemi pdf Kemi_Matris_åk_6.pdf pdf Kemi_Matris_åk_9.pdf
 Slöjd pdf Slöjd_Matris_åk_6.pdf pdf Slöjd_Matris_åk_9.pdf
SO: Historia, Geografi
Religion, Samhällskunskap
pdf SO_Matris_åk_6.pdf pdf SO_Matris_åk_9.pdf
Svenska pdf Svenska_Matris_åk_6.pdf pdf Svenska_Matris_åk_9.pdf
Svenska som andraspråk pdf Svenska_Andraspråk_Matris_6.pdf pdf Svenska_Andraspråk_Matris_9.pdf
Teknik pdf Teknik_Matris_åk_6.pdf pdf Teknik_Matris_åk_9.pdf