Brief vom Weihnachtsmann

På tyskan i 7:an och 8:an skrev eleverna brev till jultomten och de fick svar!
Read More

Happy Halloween!

Sista skoldagen före höstlovet var det dags att klä ut sig på Södervikskolan! Det kom allt från häxor till dinosaurier, både elever och personal var kreativa! Happy Halloween!
Read More

Pythagoras Quest

Alla elever i 7-9 på Södervikskolan som kände sig hugade fick vara med i en kvalificeringstävling i matte! Runt 40 elever deltog! Nu hoppas vi att ett lag från Södervikskolan får vara med i distriktsfinal! De bästa resultaten: 1.Elias Lindholm 8A 13 poäng 2. Hanna Rasmusson 8D, Gabrie
Read More

Sensus på besök!

I veckan var Sensus på besök i klass 6A och 6C! Eleverna fick träffa multireligiösa guiden Ingrid Bergström. Eleverna delades in i grupper och fick varsin religion* att leta fram rätt föremål till. Föremålen låg utplacerade i hela klassrummet och grupperna fick en stund på sig att lis
Read More

Den årliga paddlingen

I början av terminen fick alla sexor åka ut och paddla med sina mentorer. På bilderna ser vi 6C när de paddlade i Kairo, Mälaren.
Read More

Hjältar

På svenskan fick eleverna välja en hjälte att presentera för delar av klassen. Vi fick höra om t.ex. Irena Sendler som räddade barn under andra världskriget, matematikern Maryam Mirzakhani, Alexander Fleming som ”av misstag” upptäckte penicillinet och den amerikanska aktiv
Read More

Alla som ska börja 6:an på Södervikskolan på onsdag – titta på filmen här i inlägget! Välkomna!
Read More

Glad sommar!

Glad sommar önskar vi på Södervikskolan!
Read More

9:ornas spexvecka!

Sista skolveckan har 9:orna haft spexvecka. Varje dag skulle man klä ut sig till något nytt! Teman i år var: jag har kommit fel, serie-/filmfigur, första bokstaven i ditt namn, ombytta roller och semester.
Read More

Uppdraget av Camilla Lagerqvist

Varje elev läser under sin skoltid på Södervikskolan ett antal böcker, varav en är Uppdraget av Camilla Lagerqvist. Eleverna i 6B fick göra egna omslag till boken, se nedan tre av dem! Boken utspelar sig under andra världskriget och handlar om trettonåriga Maja och hennes två (nya) vä
Read More