Trivselregler

Vi förväntar oss av dig som elev…

 • …att du visar respekt och hänsyn.
 • …att du passar tiden.
 • …att du tar ansvar för dina saker.
 • …att du tar av dig ytterkläder i klassrum och matsal.
 • …att du tar av dig dina ytterskor.
 • …att du har mobilen avstängd på lektioner om inte läraren bestämmer annat.
 • …att du använder ett vårdat språk.
 • …att håller skolan ren och snygg.
 • …att du inte använder tobak, snus eller andra droger.

Vi förväntar oss av dig som förälder…

 • …att du intresserar dig för ditt barns skolarbete.
 • …att du sjukanmäler ditt barn vid sjukdom -varje dag.
 • …att du tar del av information på skolan.
 • …att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • …att du tar kontakt med skolan om det är något som vi bör känna till.

Föräldrar och elever kan förvänta sig av skolan…

 • …att vi alltid strävar efter hög kvalitet i vår verksamhet.
 • …att all personal arbetar för att skapa en trygghet för eleverna.
 • …att berörd personal har ansvaret att ta kontakt med familjen om något särskilt händer.
 • …att flickor och pojkar bemöts jämlikt.
 • …att personalen eftersträvar en lugn miljö inne och ute.
 • …att det finns ett antimobbingteam som arbetar aktivt med mobbingfrågor.
 • …att utvecklingssamtal genomförs varje termin med elev och föräldrar.
 • …att föräldrar inbjuds till föräldramöten.
 • …att skolan rapporterar om elevens frånvaro.

Foto: Exakta foto AB