Skolrådet

Skolrådets arbete syftar till att främja skolans utveckling genom att upprätthålla ett forum för kontinuerlig dialog mellan skola och hem. Skolrådet har ingen formell beslutsrätt utan har en rådgivande funktion samt utgör en bra plattform för att ta upp viktiga frågor, problem och möjligheter i skolans dagliga arbete, med fokus på att stötta och inspirera skolans arbete samt att i samförstånd skapa nya lösningar. Vi förmedlar vårdnadshavares och elevers åsikter som inkommer via t.ex. brev eller telefonsamtal samt framför vad vi tycker i alla viktiga frågor.

Skolrådets sammansättning är: ordförande, rektor, bitr.rektor, en lärare och fyra vårdnadshavare (en från respektive arbetslag). Ordförande i skolrådet är en vårdnadshavare: Anders Carne, anders@carne.se .

Skolrådet ordnar föräldravandringar för att skapa en trygg miljö för ungdomarna att växa upp i. Här finns mer information om det: Föräldravandringar.