Skolrådet

Skolrådets arbete syftar till att främja skolans utveckling genom att upprätthålla ett forum för kontinuerlig dialog mellan elever, lärare och föräldrar. Skolrådet har ingen formell beslutsrätt utan har en rådgivande funktion samt utgör en bra plattform för att ta upp viktiga frågor, problem och möjligheter i skolans dagliga arbete, med fokus på att stötta och inspirera skolans arbete samt att i samförstånd skapa nya lösningar. Vi förmedlar föräldrars och elevers åsikter som inkommer via t.ex. brev eller telefonsamtal samt framför vad vi tycker i alla viktiga frågor.

Skolrådets sammansättning är: ordförande, rektor, bitr.rektor, två lärare, elevrådsrepresentant och fyra föräldrar (en föräldrarepresentant från respektive arbetslag). Ordförande i skolrådet är en förälder: Anneli Lissel, henne når du på annelikarstrom@hotmail.com