Källkritik

Källkritik

Källkritiska frågor

Fundera alltid på de här frågorna!

källkritik2016

 

Guide för att skriva källförteckning på Södervikskolan

Det finns flera sätt att skriva upp sina källor. Det viktigaste är att man är gör likadant för varje källa.

Böcker

 • Bokens författare, eller redaktör (red.)
 • Bokens titel
 • Tryckår
 • Förlag
 • Förlagsort

 

Exempel:

Nilsson, Kerstin (1994). Hästen i grottan: en liten konsthistoria. Stockholm: Natur och kultur.

Daleke, Pia (red.) (2006). Länder i fickformat. 711, Bolivia. Stockholm: Utrikespolitiska institutet.

 

Webbsidor

Om titeln på sidan inte går att hitta på själva sidan, så kan du istället titta på titel-informationen som finns på fliken i webbläsaren.

 1. Sidans titel
 2. Ansvarig utgivare
 3. URL
 4. Datum som du besökte sidan

Exempel:

Astma, Apoteket. URL: http://www.apoteket.se/privatpersoner/radochprodukter/Sidor/AllergioAstma_Astma_Omastma_Omastma.aspx [2012-03-27].

Tidskriftsartiklar

 • Författarnamn
 • Utgivningsår
 • Artikelns titel
 • Tidskriftens titel.
 • Årgång/Volume (eng.) om den finns angiven i tidskriften
 • Tidskriftens nummer
 • Sidhänvisning för artikeln. Ange första och sista sidan för artikeln

 

Exempel

Lundqvist, U. (1991). Varför älskar alla Bert och Sune? Opsis Kalopsis, (3/4), s. 21-24.

 

Uppslagsverk

 • Sökord
 • Tryckår
 • Namnet på uppslagsverket
 • Band (dvs vilket nummer)
 • Förlagsort
 • Sidnummer

 

Exempel:

Feminism (1991). Ingår i Nationalencyklopedin. Bd 6. Höganäs. s. 175-176.

 

Wikipedia

 • Sökord
 • Namnet på uppslagsverket
 • URL (OBS! Permanent länk)
 • Datum som du besökte sidan

Exempel:

Ikea. Ingår i Wikipedia. URL: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikea&oldid=15913522 [2012-03-29].